பயணத்தின் மன நன்மைகள்

இது உங்களுக்கு ஆரோக்கியமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க உதவும்

இது உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான பார்வையை அளிக்கிறது

இது படைப்பாற்றலை அதிகரிக்கிறது

இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

இது சுயமரியாதை மற்றும் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கிறது

இது ஒரு சுய பாதுகாப்பு செயல்