பயணத்தின் போது தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகள்

Aug 30, 2022

Mona Pachake

ஓவர் பேக்கிங்.

முக்கிய சுற்றுலா தலங்களுக்கு அருகில் உணவருந்துதல்.

மதிப்புமிக்க பொருட்களை எடுத்துச் செல்வது.

அதீதமான பயணத்திட்டத்தை உருவாக்குதல்.

பாதுகாப்பிற்கு தேவையான நேரத்தை குறைத்து மதிப்பிடுதல்.

மிக நெருக்கமாக விமானங்களை முன்பதிவு செய்தல்.

சரியான விசா இல்லாமல் இருப்பது.

உங்கள் பயணத்தைப் பற்றி உங்கள் வங்கிக்குத் தெரிவிக்க மறந்துவிடுதல்