பதற்றம் குறைக்க காலை பழக்கங்கள்

உங்கள் படுக்கையை சுத்தம் செய்யுங்கள்

அன்றைய அட்டவணையை உருவாக்கவும்

உங்கள் தொலைபேசியைபார்க்க வேண்டாம்

உங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

தியானம் மிகவும் முக்கியமானது

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

புத்துணர்ச்சியடைய குளிக்க வேண்டும்