உலகின் மிகவும் பிரபலமான நாடுகள்

சுவிட்சர்லாந்து.

 ஸ்பெயின்.

சிங்கப்பூர்.

பின்லாந்து.

 கனடா.

நியூசிலாந்து.

ஆஸ்திரேலியா.

உலகின் மிகவும் பிரபலமான நாடுகள்