உலகின் பிரபலமான பாஸ்போர்ட்கள் 2021

ஜப்பான்

சிங்கப்பூர்

ஜெர்மனி

தென் கொரியா

பின்லாந்து

இத்தாலி

ஸ்பெயின்