மாதவிடாய் பற்றிய கட்டுக்கதைகள்

Jan 31, 2023

Mona Pachake

பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்தில் தூய்மையற்றவர்கள்

தயிர் மற்றும் புளி போன்ற உணவுகள் மாதவிடாய் ஓட்டத்தை பாதிக்கிறது

எந்தவொரு உடல் செயல்பாடும் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்

மாதவிடாய் காலத்தில் படுக்கை ஓய்வு அவசியம்.

சூடான நீர் மாதவிடாய் வழிகளை அதிகரிக்கிறது

மாதவிடாய் சுழற்சி 28 நாட்கள் மட்டுமே.

மாதவிடாய் காலத்தில் நீங்கள் குளிக்கக் கூடாது