மாதவிடாய் பற்றிய கட்டுக்கதைகள்

மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்கள் தூய்மையற்றவர்கள்

சானிட்டரி நாப்கின்களை தனிப்பட்ட இடத்தில் வைக்க வேண்டும்

மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்கள் செடிகளைத் தொடக்கூடாது

தயிர், புளி, ஊறுகாய் போன்ற உணவுகள் மாதவிடாய் ஓட்டத்தைத் தொந்தரவு செய்கின்றன

ஒரு தனி அறையில் தங்க வேண்டும்

எந்த வகையான உடல் செயல்பாடும் மாதவிடாய் ஓட்டத்தைத் தொந்தரவு செய்யலாம்