இயற்கை அறை வாசனை திரவியங்கள்

யூகலிப்டஸ்

வாசனை எண்ணெய்கள்.

பேக்கிங் சோடா.

கொட்டைவடி நீர்.

வினிகர்.

மணம் கொண்ட வீட்டு தாவரங்கள்.

வாசனை மெழுகுவர்த்திகள்.