இந்தியாவில் கோடை காலத்திலும் பனியை அனுபவிக்கும் இடங்கள்

Author - Mona Pachake

ட்ராஸ், லடாக்.

தாஜிவாஸ் பனிப்பாறை, ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்.

யும்தாங் பள்ளத்தாக்கு, சிக்கிம்.

ரோஹ்தாங், இமாச்சல பிரதேசம்.

குல்மார்க், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்.

முன்சியாரி, உத்தரகாண்ட்

அவுலி, உத்தரகாண்ட்

மேலும் அறிய