இந்தியாவில் பிரபலமான கோடைகால இடங்கள்

Jul 03, 2023

Mona Pachake

சிம்லா - மலைகளின் ராணி

மணாலி - பனி மூடிய சிகரங்கள்

அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் - கடற்கரை

டார்ஜிலிங் - தேயிலையின் பெரிய சேகரிப்பு

மூணாறு - தேயிலைத் தோட்டங்கள்

ரிஷிகேஷ் - யோகா மற்றும் சாகசம்

லட்சத்தீவுகள் - கடற்கரைகள்