Green Leaf Shape

வேலையை நிர்வகிப்பதற்கான குறிப்புகள்

Green Leaf Shape

ஒரு நேரத்தில் ஒரு பணியில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

Green Leaf Shape

இடைவெளிகளை எடுங்கள்.

Green Leaf Shape

உங்கள் பெரிய பணிகளில் முதலில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

Green Leaf Shape

சிறிய இலக்குகளை அமைக்கவும்.

Green Leaf Shape

உங்கள் அட்டவணையை தயார் செய்யுங்கள்.

Green Leaf Shape

பணிகளை குறித்த நேரத்தில் ஒப்படைக்கவும்