நாய்களின் ஒபிசிட்டிகான காரணம் இதோ

எடை அதிகரிப்பு

இடுப்புக் கோடு தெரியாதது

அதிகப்படியான உடல் கொழுப்பு

வயிறு விரிவடைவது

சுறுசுறுப்பாக இல்லாதது

சோம்பல்

சுவாசிப்பதில் சிரமம்