Yellow Star
Yellow Star

பயணத்தின் போது பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு குறிப்புகள்

Nov 08, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

பகலில் பயணம் செய்யுங்கள்.

Yellow Star
Yellow Star

அனைத்து விதிகளையும் பின்பற்றவும்

Yellow Star
Yellow Star

உள்ளூர் மொழியின் சில சொற்றொடர்களைக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் தெரிவிக்கவும்

Yellow Star
Yellow Star

உங்கள் உடமைகளைப் பாதுகாக்கவும்.

Yellow Star
Yellow Star

மது அருந்துவதை குறைக்கவும்