White Line

பாதுகாப்பாக பட்டாசுகளை வெடிக்க குறிப்புகள்

White Line

 பிராண்டட் பட்டாசுகளை பயன்படுத்துங்கள்.

White Line

பருத்தி ஆடைகளை அணிய விரும்புங்கள்.

White Line

திறந்த வெளியில் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்.

White Line

பட்டாசுகளை பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும்.

White Line

முதலுதவி பெட்டியை கையில் வைத்திருங்கள்.

White Line

 பட்டாசு வெடிக்கும் போது மது அருந்துவதை தவிர்க்கவும்.