இந்த குறிப்புகள் மூலம் தண்ணீரை சேமிக்கவும்

Nov 12, 2022

Mona Pachake

குழாய்களை மூடவும்

குளிக்க குறைந்த தண்ணீரை பயன்படுத்துங்கள்

மழைநீரை சேமிக்கவும்

சோப்பு போடும் போது குளிக்கவும்

பாத்திரங்களைக் கழுவ ஒரு சிறிய தொட்டி தண்ணீரைப் பயன்படுத்தவும்

காய்கறிகளை வேகவைக்க சிறிது தண்ணீர் பயன்படுத்தவும்