காய்கறி தோட்டத்தை பராமரிக்க எளிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

எப்போதும் முதலில் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குங்கள்

சரியான தளத்தை தேர்வு செய்யவும்

வழக்கமான பரிசோதனை மற்றும் கண்காணிப்பைத் திட்டமிடுங்கள்

உங்கள் காய்கறி செடிகளுக்கு தவறாமல் தண்ணீர் கொடுங்கள்

அகற்றுவதற்கு எப்போதும் தயாராக இருங்கள்

ஆரோக்கியமான தாவரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

சரியான தோட்டக்கலை கருவிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்