வீட்டிலேயே பிளாஸ்டிக்கை குறைக்க எளிய வழிகள்

ஷாம்புக்கு ரெஃபில் பேக்குகளைப் பயன்படுத்தவும்

மெட்டல் ரேஸர்களுடன் செல்லுங்கள்.

செயற்கை டியோடரன்ட் பயன்படுத்தவும்.

மர சீப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

உங்கள் பிளாஸ்டிக் பல் துலக்குதலை மாற்றவும்

மளிகைப் பொருட்களுக்கு துணி பைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்