ஸ்மார்ட் பேக்கிங் குறிப்புகள்

Sep 23, 2022

Mona Pachake

உங்கள் எல்லா ஆடைகளையும் உருட்டவும்

பேக்கிங் பட்டியலை உருவாக்கவும்.

உங்கள் சாமான்களின் எடையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

உங்கள் தனிப்பட்ட பொருட்களை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் பயணத்தை திட்டமிடுங்கள்

உங்கள் பேக்கிங்கை முன்கூட்டியே தொடங்குங்கள்

 எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கேபிள்களை ஒரு தனி பையில் அல்லது அமைப்பாளரில் வைக்கவும்.