இந்த பருவத்தில் அணிய வேண்டிய கோடை நிறங்கள்

Author - Mona Pachake

ஆரஞ்சு

இளஞ்சிவப்பு

மஞ்சள்

சிவப்பு

கோபால்ட் நீலம்

பச்சை

வெள்ளை

மேலும் அறிய