உங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் குறிப்புகள் இவை

Apr 04, 2023

Mona Pachake

பேசுவதற்கு முன் யோசியுங்கள்.

நீங்கள் அமைதியாகிவிட்டால், உங்கள் கவலைகளை வெளிப்படுத்துங்கள்.

சில உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

தினமும் தியானம் செய்யுங்கள்

சாத்தியமான தீர்வுகளை அடையாளம் காணவும்.

வெறுப்பு கொள்ளாதே.

பதற்றத்தை விடுவிக்க நகைச்சுவையைப் பயன்படுத்துங்கள்.