ஈஸ்டர் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

ஈஸ்டர் என்பது கிறிஸ்தவ மதத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் கொண்டாட்டமாகும்

புதிய வாழ்க்கை மற்றும் மறுபிறப்பின் பண்டைய சின்னமாக முட்டைகள் பார்க்கப்படுகின்றன

அமெரிக்கர்கள் ஈஸ்டர் மிட்டாய்க்காக $1.9 பில்லியன் செலவிடுகிறார்கள்.

வாங்கிய ஈஸ்டர் மிட்டாய்களில் 70% சாக்லேட்.

லென்ட் என்று அழைக்கப்படும் 40 நாள் காலத்திற்குப் பிறகு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈஸ்டர் நடைபெறுகிறது

புனித வாரம் பாம் ஞாயிறு தொடங்கி, பெரிய வியாழன், புனித வெள்ளி, பின்னர் இறுதியாக, ஈஸ்டர் ஞாயிறு வரை தொடர்கிறது