ஷாப்பிங் செல்லும் முன் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

பட்டியலுடன் வாங்கவும்.

பட்ஜெட்டை அமைக்கவும்.

பணத்துடன் செலுத்துங்கள்.

காலக்கெடுவை அமைக்கவும்.

உங்களுக்கான சிறந்த நேரத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

தனியாக ஷாப்பிங் செய்யுங்கள்.

நீங்கள் சோர்வாக, பசியுடன், தனிமையாக, சலிப்புடன் அல்லது வருத்தமாக இருக்கும்போது கடைக்குச் செல்ல வேண்டாம்.

அதிகமாக ஷாப்பிங் செய்ய வேண்டாம்