நன்றாக தூங்குவதற்கு நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

பகலில் பிரகாசமான ஒளி வெளிப்பாட்டை அதிகரிக்கவும்.

மாலையில் நீல ஒளி வெளிப்பாட்டைக் குறைக்கவும்.

காஃபின் உட்கொள்ள வேண்டாம்.

ஒழுங்கற்ற அல்லது நீண்ட பகல்நேர தூக்கத்தை குறைக்கவும்.

சீரான நேரத்தில் தூங்கவும் எழுந்திருக்கவும் முயற்சி செய்யுங்கள்.

மெலடோனின் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

மது அருந்த வேண்டாம்.