Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

உறவுகள் மேம்பட... இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க !!

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

எதிர்பார்ப்புகளை யதார்த்தமாக வைத்திருங்கள். நாம் விரும்பியபடி யாரும் இருக்க முடியாது.

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

ஒருவருக்கொருவர் பேசுங்கள். ஆரோக்கியமான உறவுகளுக்கு தொடர்பு அவசியம்.

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

நெகிழ்வாக இருங்கள்.

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

உங்களையும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

 நம்பகமானவராக இருங்கள்.

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

நியாயமான முறையில் போராடுங்கள்.

Heart
Heart
Heart
Heart
Heart

உங்கள் வாழ்க்கையை சமநிலையில் வைத்திருங்கள்.