சிறந்த தகவல் தொடர்பு திறன்களை பெற இதெல்லாம் தேவை…!

Feb 09, 2023

Mona Pachake

கேட்பது.

சொற்கள் அல்லாத தொடர்பு.

தெளிவு மற்றும் சுருக்கம்.

நட்புறவு.

நம்பிக்கை.

பச்சாதாபம்.

திறந்த மனப்பான்மை.