ஆரோக்கியமான உறவை உருவாக்குவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

கருணையையும் மரியாதையையும் காட்டுங்கள்

உங்கள் உறவில் எல்லைகளை அமைக்கவும்.

உங்கள் உறவில் விஷயங்களை மெதுவாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் துணையுடன் சம்மதம் பற்றி பேசுங்கள்.

உங்கள் துணையை பிரிந்து நேரத்தை செலவிடுங்கள்.

வாக்குவாதம் ஏற்படும் போது ஒருவருக்கொருவர் கேளுங்கள்

நீங்கள் தவறாக இருக்கும்போது மன்னிப்பு கேளுங்கள்