வேலைக்கான உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Mar 25, 2023

Mona Pachake

முன்னதாக எழுந்திருங்கள்

நண்பர்களை உருவாக்குங்கள்

நீங்கள் வேலை செய்யும் இடத்தை சுத்தம் செய்யுங்கள்

உங்கள் எண்ணங்களை தினமும் எழுதுங்கள்

வேலையில் தூக்கம் வரும்போதெல்லாம் நடந்து செல்லுங்கள்

பழைய புகைப்படங்களைப் பார்த்து நினைவுகளை மீட்டெடுக்கவும்

ஒரு சிறிய, வேடிக்கையான வீடியோவைப் பாருங்கள்