புதிதாக ஜிம்மிற்கு செல்வோருக்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Nov 18, 2022

Mona Pachake

யதார்த்தமான இலக்குகளை அமைக்கவும்.

நீங்கள் செய்வதில் உறுதியாக இருங்கள்

உடனடி முடிவுகளை எதிர்பார்க்க வேண்டாம்

தோல்விகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்

வில் பவர் மிகவும் முக்கியமானது

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

புதிதாக ஏதாவது முயற்சிக்கவும்.