உணவை வீணாக்காதீர்கள்....

குறைவான மளிகைப் பொருட்களை அடிக்கடி வாங்குங்கள்.

உணவை சரியாக சேமிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் சமைக்கவும்.

மீதமுள்ள உணவுடன் ஆக்கப்பூர்வமாக இருங்கள்.

உணவு பொருட்களின் காலாவதி தேதியை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்..

குளிர்சாதன பெட்டியில் சில பொருட்கள் சேமிக்கவும், அதனால் அது கெட்டுப் போகாது.

உணவை அதிகமாக பரிமாற வேண்டாம்.