காஃபினை நிறுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

உனக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று தெரியும்

காஃபின் நுகர்வு படிப்படியாக குறைக்கவும்

ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் குடிக்கும் காபியின் அளவைக் குறைக்கவும்

ஆற்றலுக்காக நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

வித்தியாசமான மற்றும் புதிய பானங்களை முயற்சிக்கவும்

காபிக்கு பதிலாக தேநீர் அருந்த முயற்சிக்கவும்