பாதுகாப்பான பயணத்திற்கான குறிப்புகள்

Nov 20, 2022

Mona Pachake

விலை உயர்ந்த நகைகளை அணிய வேண்டாம்

மது அருந்துவதை குறைக்கவும்

உங்கள் பணத்தை புத்திசாலித்தனமாக செலவிடுங்கள்

அவசர சேவைகளுக்கான தொலைபேசி எண்ணை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

பூட்டுகளை பயன்படுத்தவும்

முக்கியமான ஆவணங்களின் டிஜிட்டல் நகல்களை வைத்திருங்கள்

உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் எல்லாவற்றையும் தெரிவிக்கவும்