White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner

கொசுக்கடி தாங்காதீர்கள் ...

White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner

உங்கள் வீட்டின் அருகே உள்ள தண்ணீரை வெளியேற்றவும்.

White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner

கொசு விரட்டியைப் பயன்படுத்துங்கள்.

White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner

ஜன்னலை வெள்ளைநிற துணிகள் கொண்டு மூடுங்கள்

White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner

அந்தி மற்றும் விடியலின் போது வீட்டுக்குள் இருங்கள்.

White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner

ஈரமான எதையும் அறைக்குள் வைக்காதீர்கள்

White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner
White Frame Corner

சாப்பாடு பொருள் எதையும் திறந்து வைக்காதீர்கள்