பெட்ஸையும் கொஞ்சம் கவனிக்கலாமே…..

செல்லப்பிராணிகள் மதிப்புக்குரிய மற்றும் நேசிக்கப்பட வேண்டிய குடும்ப உறுப்பினர்கள் போன்றவர்கள். அவை நம் அன்றாட மன அழுத்தத்தை நீக்கி மகிழ்ச்சியின் ஆதாரமாக மாறும்.

ஆனால் உங்களிடம் ஒரு செல்லப்பிள்ளை இருந்தால், அவற்றைப் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டால், அது கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும். திவ்யா சிங் விஸ்வநாத், ஒரு வாழ்க்கை முறை பதிவர் மற்றும் ஒப்பனையாளர், உங்கள் செல்லப்பிராணியுடன் வலுவான பிணைப்பை உருவாக்க ஐந்து வழிகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறார்.

உங்கள் மேல் நம்பிக்கை உருவாக்குங்கள் மற்றும் அவர்களையும் நம்புங்கள்.

தொட்டு தடவி கொடுத்து விளையாடுங்கள்.

நல்ல விதமான பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும்.

அவர்களோடு பேசி பழகுங்கள்.

சுத்தமான மற்றும் சுவையான உணவு அளிப்பதுடன் சில நேரம் ஊட்டியும் விடலாம்.