உங்கள் வீட்டு சாமான்களை சுத்தம் செய்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Sep 03, 2022

Mona Pachake

சோப்பு மற்றும் தண்ணீருடன் சுத்தம் செய்யவும்.

சுத்தம் செய்த பிறகு போலிஷ் செய்யவும்.

தூசியை அகற்றவும்.

கண்ணாடிகளுக்கு கோஸ்டர்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

சூடான உணவுகளுக்கு டிரிவெட்டுகளைப் பயன்படுத்தவும்.

நேரடி சூரிய ஒளியில் இருந்து பாதுகாக்கவும்.

செல்லப்பிராணிகளிடமிருந்து பாதுகாக்கவும்.