மேலும் உறுதியுடன் தொடர்புகொள்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

உங்கள் பாணியைக் கண்டறியவும்.

கண்ணியமான அறிக்கைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

இல்லை என்று சொல்லி பழகுங்கள்.

நீங்கள் சொல்ல விரும்புவதை ஒத்திகை பார்க்கவும்.

உடல் மொழியைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உணர்ச்சிகளைக் கட்டுக்குள் வைத்திருங்கள்.

சிறியதாக தொடங்குங்கள்.