வேலையில் அழுத்தத்தை சமாளிக்க எளிய வழிகள்

எதிர்வினையாற்றுவதை விட செயல்படுங்கள்.

ஆழமாக சுவாசிக்கவும்.

தடங்கல்களை நீக்கவும்.

ஆற்றல் மற்றும் கவனத்திற்காக உங்கள் நாளைத் திட்டமிடுங்கள்.

சரியாக சாப்பிட்டு நன்றாக தூங்குங்கள்.

உங்கள் இடத்தை மாற்றவும்

சுய-திணிக்கப்பட்ட மன அழுத்தத்தை அடையாளம் காணவும்.