பெற்றோரின் மன ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

அவர்களின் பிரச்சினைகளைக் கண்டறிந்து அங்கீகரிக்கவும்

எல்லாவற்றிலும் அவர்களை ஈடுபடுத்துங்கள்

அவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுங்கள்

ஒழுக்கமான வழக்கத்தைப் பின்பற்ற அவர்களுக்கு உதவுங்கள்

அவர்களை வேலை செய்ய ஊக்குவிக்க

அவர்களை உடலுறவு கொள்ள ஊக்குவிக்கவும்

அவர்களுக்கு சரியான தூக்கம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து கிடைப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்