கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்க உதவிக்குறிப்புகள்

உங்கள் மனதை ரிலாக்ஸ் செய்ய சிறிது நேரம் ஒதுக்குங்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்.

ஆல்கஹால் மற்றும் காஃபினைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்

தூக்கம் மிகவும் முக்கியமானது

நீங்கள் நன்றாக உணரவும் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்கவும் தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.

ஆழமாக சுவாசிக்கவும்.

மெதுவாக 10 ஆக எண்ணுங்கள்.