Green Leaf
Green Leaf
Green Leaf
Green Blob

 செல்லப் பிராணியின் முடி தொல்லையா ??

Green Leaf
Green Leaf
Green Leaf
Green Blob

உங்கள் செல்லப்பிராணியை தவறாமல் பராமரிக்கவும்

Green Leaf
Green Leaf
Green Leaf
Green Blob

பராமரிப்பை தொடங்கும் பொழுது தரையில் ஒரு துணியை போட்டு மூடவும்

Green Leaf
Green Leaf
Green Leaf
Green Blob

அவ்வப்போது வீட்டை சுத்தம் செய்யவும்

Green Leaf
Green Leaf
Green Leaf
Green Blob

முடியை எடுக்க கையுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

Green Leaf
Green Leaf
Green Leaf
Green Blob

உங்கள் வாஷிங் மெஷினில் உள்ள முடியை அகற்றவும்

Green Leaf
Green Leaf
Green Leaf
Green Blob

உங்கள் செல்லப்பிராணியின் படுக்கை இருந்தால் சுத்தம் செய்யுங்கள்