நாய்க்குட்டி??? நோய் எதிர்ப்பு சக்தி…

சரியான சுகாதாரம் எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம்.

உங்கள் நாய்க்குட்டியை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

எடை கட்டுப்பாடு.

ஆரோக்கியமான உணவு.

பொம்மைகள் மற்றும் கிண்ணங்களை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

உங்கள் நாயை மன அழுத்தம் இல்லாமல் வைத்திருங்கள்.