Yellow Star
Yellow Star

சிறந்த உரையாடலுக்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Jan 31, 2023

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

மற்றவர்கள் பேசுவதை முதலில் கேளுங்கள்

Yellow Star
Yellow Star

கேள்விகளை சரியாக கேட்டு பதில் சொல்லுங்கள்

Yellow Star
Yellow Star

உரையாடலுக்கு சரியான எண்ணம் வேண்டும்.

Yellow Star
Yellow Star

நிறைய கேள்விகள் கேளுங்கள்.

Yellow Star
Yellow Star

சர்ச்சைக்குரிய தலைப்புகளைத் தவிர்க்கவும்.

Yellow Star
Yellow Star

சிரித்து பேசுங்கள்

Yellow Star
Yellow Star

கண் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.