இதை யூஸ் பண்ணா வீட்டில் பூச்சி வராது ...

புதினா இலைகள்

வெள்ளரிக்காய் துண்டுகள்

நறுமண தாவரங்களை வளர்க்கவும்

வெங்காயம் துண்டுகள்

வினிகர்

உப்பு

எலுமிச்சை