வாசிப்பை நேசிக்க... சிம்பிள் டிப்ஸ்

 நீங்கள் வாசிப்பு பட்டியலை உருவாக்கவும்.

இலக்கை நிர்ணயம் செய்.

படிக்க ஒரு நேரத்தை திட்டமிடுங்கள்.

படிக்க ஒரு நல்ல இடத்தைத் தேடுங்கள்.

கவனச்சிதறல்களை அகற்றவும்.

 நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துச் செல்லுங்கள்.