Rounded Banner With Dots

கால்களை சுத்தமாக வைத்திருப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Rounded Banner With Dots

உங்கள் கால்களை சுத்தமாகவும் உலர்ந்ததாகவும் வைத்திருங்கள்

Rounded Banner With Dots

 பிரச்சனைகளுக்கு உங்கள் கால்களை ஆராயுங்கள்

Rounded Banner With Dots

கால் நகங்களை சரியாக வெட்டுங்கள்

Rounded Banner With Dots

பாலிஷுடன் "அசிங்கமான" கால் நகங்களை மறைக்க வேண்டாம்

Rounded Banner With Dots

பொது இடங்களில் உங்கள் கால்களைப் பாதுகாக்கவும்

Rounded Banner With Dots

செருப்புகளைப் பகிர்வதைத் தவிர்க்கவும்

Rounded Banner With Dots

சரியாக பொருந்தக்கூடிய காலணிகளை அணியுங்கள்