சமையல் அறை சுத்தம்... இதை மறக்காதீங்க!

நீங்கள் காத்திருக்கும் போது சுத்தம் செய்யுங்கள்

கழுவிய பின் சிங்கை சுத்தம் செய்யவும்.

கசிவுகளை கூடிய விரைவில் சுத்தம் செய்யவும்.

சமையலறையில் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு இடம் வேண்டும்.

மைக்ரோவேவ் பயன்படுத்தும் போது உணவை மூடி வைக்கவும்.

சமையலறை தரையை முழுமையாக சுத்தம் செய்யுங்கள்

சமையலறை துணிகளை தவறாமல் சுத்தம் செய்யுங்கள்.