மெத்தைகளை சுத்தமாக வைத்திருப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்...

உங்கள் மெத்தை சுத்தம் செய்யும் பொருட்களை சேகரிக்கவும்.

படுக்கையை அகற்றி, அனைத்து படுக்கைகளையும் கழுவவும்.

வாக்கம் கிளீனரைப் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் மெத்தையை கறை நீக்கி மூலம் சுத்தம் செய்யுங்கள்

பேக்கிங் சோடாவை மெத்தை முழுவதும் தெளிக்கவும்

மெத்தையை புரட்டவும்.

மெத்தையை பெட்ஷீட் மூலம் பாதுகாக்கவும்