உங்கள் செல்லப்பிராணிகளை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

சரியான ஊட்டச்சத்து.

உடற்பயிற்சி.

வழக்கமான சோதனைகள்.

தடுப்பு மருந்துகள்.

சீர்ப்படுத்துதல்.

பாசம்.

சமூகமயமாக்கல்.