சமையல் அறை கருவிகளை இப்படி பராமரிக்கலாமே !!

குப்பை நிரம்பியவுடன் அல்லது துர்நாற்றம் வீசியவுடன் அதை அகற்றவும்.

கசிவுகளை உடனடியாக துடைக்கவும்.

 ஒவ்வொரு உணவிற்கும் பிறகு சுத்தம் செய்யுங்கள்.

கவுண்டர்களை சுத்தமாக துடைக்கவும்.

நீங்கள் பயன்படுத்தும் கத்திகளை அடிக்கடி சுத்தம் செய்யவும்

உங்கள் வெட்டும் பலகை மாசுபடுவதை தடுக்கவும்

சமையல் அறை கருவிகளை இப்படி பராமரிக்கலாமே !!