உங்கள் வீட்டை இனிமையான சூழ்நிலையாக மாற்றுவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

வீட்டில் உள்ள பொருட்களை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்

உங்கள் வீட்டை அடிக்கடி மறுபரிசீலனை செய்து அலங்கரிக்கவும்

சரியான அறைகளுக்கு உங்களுக்கு பிடித்த மற்றும் சரியான வண்ணங்களை தேர்வு செய்யவும்

அழகான விளக்குகளை தேர்வு செய்யவும்

வீட்டில் அதிக செடிகளை வைத்திருக்க வேண்டும்

நீங்கள் விரும்பும் பொருட்களை வீட்டில் வைத்திருங்கள்

நீங்கள் நுழையும் ஒவ்வொரு முறையும் உங்கள் வீட்டில் நல்ல வாசனை இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்