உங்கள் பணியிடத்தை மேம்படுத்துவதற்கான யோசனைகள்

சரியான விளக்குகள் முக்கியம்

ஒரு ஜன்னலுக்கு அருகில் உட்காருங்கள்.

உங்கள் மேசை மற்றும் பணியிடத்தை ஒழுங்கமைக்கவும்.

உங்கள் மேசையில் தாவரங்களை வைக்கவும்.

சரியான தோரணையை பராமரிக்கவும்.

உங்கள் திரையின் பிரகாசத்தை சரிசெய்யவும்.

உங்களைச் சுற்றியுள்ள கவனச்சிதறல்களைக் குறைக்கவும்.

இடைவெளிகளுக்கு நேரத்தை அனுமதிக்கவும்.